Bij Mare Verlag in Hamburg en Alfabet Uitgevers (in Amsterdam) verschijnt in het voorjaar van 2022 De Hollander, een boek waarvan het verhaal zich afspeelt op het grensgebied van het Duitse en Nederlandse Wad.

Ik heb het boek op verzoek van Mare Verlag geschreven. 'Kan je een Krimi schrijven?' vroegen ze. 'Ik kan het allicht proberen,' zei ik.

Der Mare Verlag in Hamburg und Alfabet Uitgevers (Amsterdam) werden im Frühjahr 2022 De Hollander veröffentlichen, ein Buch, dessen Geschichte im Grenzgebiet zwischen dem deutschen und dem niederländischen Wattenmeer spielt.

Ich habe das Buch im Auftrag des Mare Verlags geschrieben. Können Sie eine Krimi schreiben?", fragten sie. Ich kann es sicher versuchen", sagte ich.